03._ HUELGA Resol Serv Min SOLIDARIDAD 24 nov de 2023(F)